Friday, July 13, 2012

A K U dan M E R E K A . . . . . .

mereka-mereka ialah :

Mereka rakan-rakan seperjuangan aku... aku rindukan mereka...

No comments:

Post a Comment